Raks Thai Foundation RSS

บริษัท มาสเตอร์พีช ไลฟ์ วิชั่น จำกัด บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. สกลนคร

บริษัท มาสเตอร์พีช ไลฟ์ วิชั่น จำกัด บริจาค 1 แสนบาท ผ่านมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. สกลนคร

บริษัท ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ระดมทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. สกลนคร ร่วมกับรักษ์ไทย

-

“The Future of Thailand in the Global Context”

from 9 a.m. – 12.15 p.m. on the 28 September 2017 at the 4th floor, Grand Ball Room, Conrad Bangkok Hotel

CEO Mr. Krit Sriwarom, Masterpiece Life Vision Co., Ltd. and members donate 1 million baht support to “Youth Leadership Development” project of Raks Thai Foundation.

-

-

-

Term of Reference (TOR) for Internal Auditing of Global Fund (TGF) Supported Programs Stop TB and AIDS through RTTR (STAR)

-

Test

Test

Test

Test

-

-

มูลนิธิรักษ์ไทยยกระดับบริการเชิงรุกตั้งเป้ายุติเอดส์ 13 ปีพิชิต “เอดส์” เป็นศูนย์

-

20 ปี “มูลนิธิรักษ์ไทย” พัฒนาชุมชน-หยิบยื่นโอกาส

-

-

-

-

-

-

-

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี เปิดตัวโครงการ "ฮักข้าว"

ชี้แจงเปิดตัวโครงการ"ฮักข้าว" จังหวัดอุบลฯ ในงานท่านผู้ว่าราชการอุบลราชธานี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ได้ใหเกียรติ์มาร่วมแถลงเปิดงานโครงการ ร่วมกับภาคีผูสนับสนุนโครงการ บริษัท John deere และ Mercy Corps ซึ่งเป็น Ngo USA.ร่วมในงานด้วย

งานสัมมนา การจัดการร่วม ทางเลือก ทางรอดของคน ดิน น้ำ ป่า บทสรุปและข้อเสนอ เพื่อการจัดการร่วมที่ดินและป่าไม้สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

-

Chevron’s support for women in the Deep South of Thailand under The Fund 4 Life project in collaboration with Raks Thai Foundation to sell their products at the Naratiwat Red Cross Fair

-

Migrant Children Education and Life Skills

Samutsakhon Province is the principal destination of migrant workers from Myanmar working in fisheries, seafood processing, garment and other industries. Muang Mahachai district of the province is known as “Burmese City” with about 283,594 migrant workers registered with Thai government, and nearly over 100,000 are believed to be non-registered migrants. The irregular migrants include dependents and children of migrant workers. Samutsakorn province has about 5,500 children migrants aged between 5-15 years old living mainly in. However, only around 2,272 children were enrolled into Thai formal schools while another 1,200 are attending civil society or NGO-operated learning centers. The rest are believed to be left unattended at home during day time playing around without any support while their parents are at work. Since 2005, Raks Thai Foundation has been operating “Children Learning Centers” aiming to provide education services to the migrant children in the province. The two CLCs are located the in sub-districts of Tha Chalom, and Bang Yapraek. Approximately 127-135 children attend regularly at the two centers. The migrant children attending Raks Thai’s child learning centers have greatly improved knowledge, skills and education. This is demonstrated by the occupations that these children secure when they reach the allowable working age of above 15 years (except work dangerous work that begins at 18 years). Children at the learning centers learn to speak, read and write the Thai language which is a big advantage for the migrants living in Thailand. Other young adults succeed in securing supervisory level jobs due to their education and social skills.

Where the rain falls

Where the Rain Falls III (WtRF III) is a 3-year climate change adaptation project That builds on the 6 years’ knowledge and experience of Where the Rain Falls phascs I&II. In this phase. The project is supporting 76 communities in Northen Thailand and Central India to adapt to the increasing climate variability. They will help them move towards forward-looking flexible planning, sustainable and fair natural resources management and agro-ecological agriculture. The project team will also share its best practices and results with Civil society organizations and governments to facilitate their replication in other vulnerable communities.

เปิดตัวโครงการ อีกนิดพิชิตเอดส์

AIDS-Almost Zero’ ตั้งเป้ายุติเอดส์ในไทยภายในปี 2573 โดยภาครัฐและภาคประชาสังคมกว่า 30 องค์กร

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการกล้าทำดี

-

รายการ Perspective จะมาเผยแพร่เรื่องราว อีกนิดพิชิตเอดส์ / AIDs Almost Zero

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายนเวลา 21.40 น. ทางช่อง 30 Modern9 TV

Project for Environmentally-Friendly and Sustainable Communities

Highland communities in Thailand’s north region include indigenous communities which have lived there for centuries and represent a range of ethnicities, religions, beliefs and livelihoods. However, one common area among these communities is the basic lifestyle of the peoples, reliance on natural resources for their livelihood, and subsistence agriculture including terraced rice farming, wet-rice cultivation, kitchen gardens, and harvesting of cash crops as a buffer in case of adverse weather or environmental conditions. Currently, modern ways and communication are reaching these communities including labor-saving technology. However, traditional rice-farming will probably continue to be the mainstay of these people’s sustenance. The variable whether patterns and natural disasters in the past five years have impacted on rice cultivation and vegetables that are the core source of food for the community. This has weakened the stability of the community and creates a strain on the natural resources which must be tapped to ensure survival.

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืนโดยชุมชน

รูปแบบที่สำคัญของกิจกรรมการฟื้นฟูป่าชายเลน หลักการฟื้นฟูป่าชายเลนโดยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม การประยุกต์ใช้ความรู้ดั่งเดิม การเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ การสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนและคนทั่วไป และการสร้างกลไก/เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน การเก็บรวบรวมเมล็ดพันธ์ที่รวมถึงการสร้างแปลงเพาะกล้าไม้ ก่อนนำไปปลูกด้วยรูปแบบการปลูกที่เหมาะสมกับพื้นที่ และมีการติดตามประเมินผลโดยคณะทำงานของชุมชน การฟื้นฟูป่าชายเลนในบริเวณบ่อกุ้งร่าง โดยการใช้วิธีการฟื้นฟูตามแนวทางธรรมชาติโดยการปรับพื้นที่บ่อกุ้งร้างให้น้ำทะเลสามารถท่วมถึงและเข้าออกได้ตามธรรมชาติ การปักแนวไม้ไผ่ ช่วยลดความรุนแรงของคลื่นในช่วงฤดูมรสุม ลดการกัดเซาะชายฝั่งการกั้นเขื่อนทำให้เกิดการสะสมตัวของตะกอนดินทราย สามารถทำการปลูกต้นไม้ที่สามารถยึดหน้าดินอย่าง ต้นโกงกาง หลังแนวปักไม้ไผ่เพื่อยึดหน้าดิน การสร้างกลไกของชุมชนในการติดตามและดูแลรักษา ผ่านกิจกรรมธนาคารกล้าไม้ และกองทุนสิ่งแวดล้อมของชุมชนธนาคารกล้าไม้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการวางแผนที่ดีของการเก็บรักษาพันธ์กล้าไม้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยจะเน้นให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มเด็กและเยาวชนชุมชน เป็นต้น ซึ่งประชาชน ผุ้ประกอบการ และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรผ่านกกลไกการเงินเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูฐานทรัพยารกรที่จัดตั้งขึ้น

Youth Leadership Development Project (YLD)

The National Children & Youth Development Plan 2012-2016 Thailand has a vision of children and youth who lead secured, healthy, happy and creative lives. The goal of the plan is to enable children and youth to lead a secured life; to have physical and mental well-being; to develop morality, ethical awareness and civic mind; to express themselves creatively and with no inhibitions in accordance with the democratic way of life. Chilldren and youth is development depends on a range of supportive factors coming from family, community, and other institutes. The nature of high school or secondary education in Thailand has focused on building the children is ability to compete for higher education at the university level. Student spend many hours in the classroom and often in tutoring institutions to compete for higher educations at institutions of their choice. The in-school curriculum does not focus on being successful young adults with social skill, leadership qualities and occupational skill.

Fund 4 Life

Women and children are more resilient to the socio-economic impacts of the violence and political unrest in Pattani, Yala and Narathiwat. Objective 1: The network of community women volunteer trainers (women group leaders) are developed and strengthen capacity to support and address the needs of women affected by the unrest and violence in the 3 provinces engage in local/provincial planning and implementation. Objective 2: 102 women’s occupational groups with 1,020 members have strengthened capabilities in livelihood activities, in gender empowerment, in life skills towards increased social and sustainable economic empowerment of women. Objective 3: the project will strengthen family bond and build up the relationship among members of family women.

Kla Tum Dee

Bullying is a recognized form of violence that also undermines other fundamental rights such as the right to health, safety, dignity and freedom from discrimination. (UNESCO publication) Bullying is an intense and repetitive behavior that is directed at a victim and can continue over long periods of time often many years of a child’s life. Bullying may affect grades of the victims and can lead to severe harm by the bully or by self-inflicted harm by the victim. Bullying can affect the victim’s social life and result in a pattern of low self-esteem or lack of social confidence through the adult life.

มูลนิธิรักษ์ไทยและThoresen Thai Agencies PLC. รับรางวัล Asia responsible

-

Chevron Company (Thailand) Sponsored a Study Tour for Female Disaster Victims to Nakorn Ratchasima

-

การพัฒนาเพื่อขยายเครือข่ายบริการภายในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความ ไม่สงบและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์ : ผู้หญิงและเด็กมีความเข้มแข็งและสามารถเผชิญต่อผลกระทบทางด้านสังคม-เศรษฐกิจอันเกิดจากความรุนแรงและการก่อความไม่สงบทางการเมืองในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กลุ่มอาชีพสตรีขนาดเล็ก ได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพในกิจกรรมยกระดับความเป็นอยู่และทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเป็นการเสริมพลังทางด้านสังคมและเศรษฐกิจให้กับผู้หญิง และเด็กในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่ห่างไกล/พื้นที่ยากจนใน 3 จังหวัดมีทักษะในการเป็นผู้นำเยาวชน ทักษะการเรียนรู้ และทักษะอาชีพเพิ่มมากขึ้น

Ship to Shore Project

โครงการ Ship to Shore Rights ในภาพรวมจะมีการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ร่วมทั้งมูลนิธิรักษ์ไทย หนึ่งในองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นว่าจะเกิดความร่วมมือในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับการตอบสนองต่อรูปแบบของงานที่ยอมรับไม่ได้ในอุตสาหกรรมประทงและอาหารทะเล บทบาทของมูลนิธิรักษ์ไทยภายใต้โครงการ Ship to Shore มุ่งทำงานกับกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติซึ่งบางส่วนเป็นกลุ่มเดียวกับที่มูลนิธิฯ ทำงานร่วมอยู่เดิมภายใต้โครงการยุติปัญหาเอดส์และวัณโรคด้วยชุดบริการ RRTTR หรือ โครงการ STAR โดยผลที่คาดหวังภายใต้โครงการคือ การให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงบริการด้านสิทธิ สร้างเครือข่ายแรงงานรุ่นใหม่เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ตกเป็นเหยื่อ มีบทบาทเอื้อต่อการช่วยเหลือเหยื่อด้านการถูกละเมิดสิทธิ และสามารถขยายผลในวงกว้าง ร่วมทั้งต้องการให้ภาคธุรกิจหรือผู้ประกอบการตระหนักและร่วมปฏิบัติเพื่อต่อต้านสิทธิแรงงานของแรงงานข้ามชาติ โดยโครงการช่วงแรกเริ่มดำเนินการตั้งวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคมนี้ และช่วงที่สองระหว่าง 1 มกราคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ยุทธศาสตร์การทำงานแบ่งเป็น 2 ระดับ คือดำเนินงานใน 3 จังหวัดหลักที่มีสำนักงานของมูลนิธิรักษ์ไทยตั้งอยู่แล้ว ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดปัตตานี และดำเนินงานในอีก 3 จังหวัดที่เป็นพื้นที่หนาแน่นของอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดระนอง จังหวัดตรัง และจังหวัดชุมพร

BUILDING MARKET SHARE AND SOCIAL GOOD IN THAILAND

As the staple food crop for the Thai people, rice is deeply embedded in the country’s traditions, history and culture. Economically, Thailand’s rice sector accounts for 15 percent of the agricultural Gross Domestic Product, the highest of any agriculture product in the country. Over half of all arable land in Thailand is dedicated to growing rice and accounts for the single biggest source of jobs in the agriculture sector. It also ranks as the second highest value among Thailand’s exports, earning a total of $4.7 billion in 2015. Experts anticipate that in the 2016/17 seasons, Thai rice farmers will produce between 23 to 25 million tons of rice, of which three varieties predominate: Thai White Rice, Jasmine Rice and Sticky Rice. While historically one of the dominant global exporters of rice, Thai government policy over the last ten years has upended the rice market in Thailand, diminishing its reputation globally and flooding domestic markets with cheap, low quality rice. From 2004 to 2014, the government instituted the Thai Rice Pledging Program that sought to stabilize the market for smallholder farmers, guaranteeing high prices irrespective of quality or market demand. The government’s intentions were then to stockpile the rice until world market prices increased, at which point the government would sell off its stockpile for a net gain. Unfortunately, the program did not have the desired results: Global rice prices never rose to a level that would allow the government to recoup the cost of their program and instead created a domestic surplus that drove prices down byr approximately 40 percent. Though the government ended the Rice Pledging Program in 2014, the consequences of the program persist. Farmers did not have an incentive to invest in improved agriculture practices, instead concentrating on expanding the total rice production area rather than increasing yields, improving quality, or diversifying to other crops. The current government is working to modernize the rice sector, designing policies and funding programs that seek to improve yields and quality, strengthen market linkages, and support rice farmers to diversify into other crops. However, lack of government capacity, weak farmer organizations, farmers’ persistent debt, among other issues, are slowing uptake of the practices necessary to improve farm productivity and the financial health of farming households. In the northeast of the country, the lack of investment in improved farm practices is particularly striking. A variety of factors combine to put smallholder farmers at a competitive disadvantage compared to their peers elsewhere in Thailand. Ubon Ratchathani, a province that borders southern Laos and northern Cambodia, stands out as one of the provinces struggling the most to modernize its rice production. It is one of the least developed provinces in Thailand with some of the highest poverty rates and lowest scores on the Human Achievement Index. The province dedicates one of the highest percentages of land to rice production yet suffers some of the lowest yields per hectare. A study conducted by GIZ in 2014 indicates that farmers in Ubon Ratchathani average approximately 50 percent less rice yield per hectare compared with the central Thailand producing provinces for the same rice variety, Jasmine 105. The market assessment conducted by Mercy Corps in September/October 2015 suggests that number may be closer to 60 percent. Varied factors are responsible for lower rice productivity and stressed livelihoods of rice farmers in Ubon Ratchathani: • Irrigation - Farmers rely almost entirely on rain-fed irrigation for agriculture, and with the impact of climate change, erratic weather and frequent drought, this negatively impacts rice production. Farmers closer to rivers are more likely to use irrigation, however, most farmers do not have such access. One of the impacts of this unequal access to water is that some farmers are less able to use traditional, non-chemical methods to control for weeds and pests. For example, early flooding of rice paddies suppresses weed growth and protects seedlings from pests. However, changing weather patterns make it harder for farmers to gauge optimal planting seasons, when sustained rains are more likely. • Soil Quality - Soil quality in Ubon Ratchathani is generally less fertile, with higher clay and sand content than other regions of Thailand. While farmers have access to a variety of fertilizers and soil conditioners, both conventional and organic, they have limited knowledge on how to apply them, and the quantity to use based on the unique composition of the soil on their farms. Some of the farmers Mercy Corps spoke with have, after learning how to analyze their own soil, found they could reduce their use of chemical fertilizers by as much as 75 percent, saving money and improving their profitability substantially, as well as reducing their environmental impact. • Seed Quality - The majority of farmers in Ubon Ratchathani are saving part of their harvest each year and using as seed. While this is a traditional practice passed down through generations and largely viewed as a less expensive alternative to purchasing, these seeds are typically inferior in quality and lead to less productive farms. Producing high quality rice seed is a distinct agricultural practice, requiring different and more labor-intensive practices than simply growing rice to process for human consumption. Certified high quality seed is more expensive to purchase, and not readily available across Ubon Ratchathani. • Labor - Thailand is similar to other countries in the region in that youth are increasingly departing from agriculture to pursue jobs and careers in the cities. The farming population is aging, with the average age of a farmer in Thailand around 54 years old, creating a significant shortage of available farm labor. Though migrant farm workers from neighboring countries offer some relief during labor-intensive points in the rice season, the growing schedule in Thailand is such that rice matures at the same pace across the province – driving all farmers to require labor at the same time, stressing an already scarce resource and driving wages higher. • Mechanization - Compounding the effects of the labor shortage is the relative high cost and lack of access to mechanized equipment. Larger equipment, such as combine harvesters and tractors, are often beyond the price range for smallholder farmers to purchase on their own. There are businesses that rent these machines, typically based in Central and Northern Thailand, but – as with manual labor – supply is not sufficient. While farmers closer to urban centers are typically able to procure these services, those in areas that are more isolated are not prioritized and must wait beyond the optimal time to harvest – creating a greater risk for crop loss and potentially reducing quality. • Access to Finance/Cycle of Debt - The Thai government provides subsidized loans to farmers through the Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC). Generally, farmers who are interested in these loans are able to access them either directly or through their cooperatives. However, many smallholder farmers are locked within a cycle of debt, often taking out one loan to pay off another. Numerous factors contribute to this, including the high cost of inputs, low rice prices, poor yields, and mismanagement of household and farm level finances whereby farmers take out one loan to pay off another. • Cooperatives - Cooperatives in Thailand are typically established as financial institutions in order to access subsidized loans through the BAAC, via which they can then pass credit on to their members. Over the years, the government has invested substantially in trying to build the capacity of cooperatives to provide greater service offerings to their members (e.g. renting equipment and providing extension services) and to reduce the near-monopoly that traders and millers have in the rice market. However, government initiatives, subsidies and provision of equipment have not been accompanied with adequate training and facilitation of market linkages. For instance, cooperatives that received milling equipment were neither taught proper maintenance nor the financial investment needed for basic upkeep. Additionally, without accompanied markets to sell to, nor capacity building to prepare cooperatives to build those marketing networks, the secondary processing created a financial risk. Without the capacity to operate as sustainable businesses, cooperatives are ill prepared to serve as a counter-balance to the power and influence of both the rice millers and traders. • Access to Markets - Both farmers and cooperatives are limited in their ability to reach higher value markets and/or negotiate higher prices with existing traders. There is, for the most part, no differentiation in price between freshly harvested “wet paddy” and rice that has already been dried and is ready for milling. Given that rice is sold by weight, farmers therefore have an incentive to sell rice immediately after harvest to ensure that the moisture content of their rice is maintained, thus heavier and bringing in more income.

การป้องกันและแก้ไขเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ท้องไม่พร้อม/ความรุนแรงทางเพศในสถานประกอบการ

สถานการณ์ด้านประชากรในปัจจุบันกำลังจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ประชากรวัยแรงงานจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อประเทศไทยต้องเร่งสร้างคุณภาพคนเพื่อรองรับ การส่งเสริมให้ทุกคนเกิดอย่างมีคุณภาพ การสร้างความตะหนักรู้ การเข้าถึงการมีอนามัยเจริญพันธ์ที่เหมาะสม การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว การจัดการความรู้เรื่องครอบครัวศึกษา และพฤติกรรมทางเพศ ตลอดจนสุขภาวะทางเพศที่เหมาะสมและปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน พื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานพบว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้านอาชีวอนามัยและเป็นพื้นที่ที่พบอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 15-19 ปี รวมทั้งความรุนแรงทางเพศที่เพิ่มขึ้น จังหวัดลำพูนเป็นพื้นที่หนึ่งมีการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความรุนแรงทางเพศ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผลจากาการดำเนินงานในระยะเวลา 3-5 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนการทำงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด การศึกษา สาธารณสุขจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม ทั้งนี้ในการทำงานมีกระบวนการวิเคราะห์กลุ่มประชากรเปราะบางในพื้นที่ พบว่าส่วนมากเป็นเยาวชนชายหญิงในสถานศึกษาและเยาวชนหญิงชายที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งในชุมชนและสถานประกอบการ จากการทำงานพบว่าสถานการณ์ของปัญหาไม่ได้ลดลงแต่กลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นความท้าทายหนึ่งในการทำงาน ที่โครงการจะเข้าไปสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศให้กับพนักงานและผู้บริหาร ในสถานประกอบการและสร้างเครือข่ายการทำงานให้ความช่วยเหลือระหว่างสถานประกอบการและภาคในชุมชน

Chi Va Pa Doi

The project will increase income stability from alternative sources than intensive farming, will increase the capacity building related to business and marketing planning for the women groups. The project will help to from 10 women business groups and strengthen those business groups networks to increase. production capacity and enhance experience sharing/co-learning among the groups and networks. The project will assist the project participants to improve their income security and living standard by promoting alternative income generation while increasing market distribution. Gender participation and natural resources management by introducing and improving environmental friendly products. There will be more cooperation with government and local administration for further support to women groups developed under the project. The project will support them to access funding from local administration for secured income-generating activities and further opportunities to lift-up quality of life.

Youth Leadership Development

Thailand as a middle-income country needs to develop its youth with leadership and business skills. This is not easy for youth at the provincial and rural areas where the schools have a tight mandate of training students in order to meet the academic criteria. Therefore students , particularly girls , in more remote areas lack important skills that will enable to grow up to be their full potential particularly in areas that require technology (STEM).

ECD Professionals and Parenting Programme

Between 2017-2021 , MICS data and UNICEF's analysis suggest that the understanding of parents and communities on the effective care for child development in areas such as breastfeeding , nutrition , protection , care , engagement of father in activities that promote learning and school readiness , and development of children are areas which need to be built upon and further strengthened in Thailand. In order Raks Thai has a distinctive technical capacity of the organization in the sector area. It also has a strong capacity in the field with the dedicated field coordinators to ensure the timely implementation that engage parents' and reputation for the local capacity building and works in close coordination with the local municipality.

บริษัท มาสเตอร์พีช ไลฟ์ วิชั่น จำกัด บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. สกลนคร

บริษัท มาสเตอร์พีช ไลฟ์ วิชั่น จำกัด บริจาค 1 แสนบาท ผ่านมูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. สกลนคร

Project for Strengthening Coastal Communities to Reduce Adverse Impacts of Climate Change in Thailand

-

ช่วยภัยพิบัติภาคอีสาน 60

-

Local Capacity Initiative

The U.S. Agency for International Development under the U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR)supports the Local Capacity Initiative project to improve access to quality HIV services for key populations in Lao PDR, Thailand and Vietnam. The three-year project (2015-2018) works to enhance national HIV responses in Lao PDR, Thailand and Vietnam through civil society engagement in policy advocacy. The project strengthens and empowers civil society organizations and places communities and populations most affected by HIV at the heart of advocacy and program activities. This project also works with community leaders living with HIV and in key populations with a high risk of contracting HIV, including men who have sex with men, transgender people, sex workers and people who inject drugs.

Prevention of HIV/AIDS Among Migrant Workers in Thailand

The first phase of the Prevention of HIV and AIDS among Migrant Workers in Thailand (PHAMIT) Project reached over 480,000 migrants with HIV prevention activities in twenty-two provinces between the years 2003-2009. Using a combination of strategies, PHAMIT partners improved migrants’ awareness and knowledge of HIV, increased condom use and supported the uptake of proper reproductive and sexual health services as well as VCCT. "Migrant Friendly" health services that utilize Migrant Health Assistants at public hospitals were also established in ten provinces. While much has been accomplished, there are still gaps in ensuring comprehensive HIV services for migrants in Thailand.

โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุด RRTTR

โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุด RRTTR (Stop TB and AIDS through RTTR: STAR) ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการ “การเข้าถึง-เข้าสู่บริการ-ตรวจหา-รักษา-คงอยู่ในระบบ” (RRTTR: Reach-Recruit-Test-Treat-Retain (ซึ่งในการบริหารทุนภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกจะมีหน่วยงานผู้รับทุนหลัก 2 หน่วยงานทั้งจากภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ่งหน่วยงานผู้รับทุนหลักในภาครัฐ ได้แก่ กรมควบคุมโรค และหน่วยงานผู้รับทุนหลักในภาคประชาสังคม ได้แก่ มูลนิธิรักษ์ไทย โดยหน่วยงานผู้รับทุนหลักทั้ง 2 แห่งนี้ มีผลงานการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจากกองทุนโลกอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546

ONYX Hospitality Group ร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้

-

Food Crisis

test

Evaluation of the Livelihood Impact of Raks Thai’s Empowering Women and Children in Flood Recovery and Preparedness Projects in the 32 communities in Ayutthaya Province, Thailand

เหตุผลที่มูลนิธิรักษ์ไทยเลือกจังหวัดอยุธยาเป็นจังหวัดที่ดำเนินการโครงการต่อไป และเหตุผลที่เน้นสร้างพลังให้ผู้หญิงและเด็ก ก็เนื่องมาจากว่า จังหวัดอยุธยายังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมรุนแรงในปี 2554 (2011 severe flooding) และยังคงอยู่ในระยะฟื้นฟู (undergoing its rehabilitation phase) (การต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานเช่นนี้เป็นเพราะความรุนแรงของสถานการณ์น้ำท่วมในอยุธยา ซึ่งเป็นจังหวัดที่จากข้อมูลของประเทศ มีจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุน้ำท่วมมากที่สุด (เสียชีวิต 200 ราย) ในขณะที่หลายหมู่บ้านยังคงมีน้ำท่วมหมดเป็นเวลาหลายเดือน มีความเสียหายในวงกว้างที่เกิดแก่วิถีชีวิต บ้านเรื่อง โรงเรียน ทรัพยากรธรรมชาติ และแม้แต่มรดกทางวัฒนธรรม ต้นไม้ถูกทำลายและตามฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยขยะและของเสียอื่นๆ ที่ทำลายประมงท้องถิ่น มูลนิธิรักษ์ไทยมุ่งสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟู และเตรียมชุมชนสำหรับภัยพิบัติแบบเดียวกันที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต เราจะให้ความช่วยเหลือโดยใช้รูปแบบการสร้างพลังให้ผู้หญิงและเด็ก เนื่องจากสองกลุ่มนี้เป็นสองกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมปี 2554 มากที่สุด

เสียงและทางเลือก / เครือข่ายผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี ประเทศไทย

เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยเป็นผู้หญิง และเป็นเยาวชนผู้หญิงที่มีอายุต่ำลงเรื่อยๆ พวกเธอมีความเปราะบาง ส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ หลายคนต้องเผชิญกับความเข้าใจผิดของสังคมเพราะอคติเรื่องเพศ ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ทั้งยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ และสุขภาวะทางเพศที่เหมาะสม ขาดอำนาจการสื่อสารการต่อรองเรื่องเพศกับคู่นอนได้ ทำให้ผู้หญิงจำนวนหนึ่งต้องรับเชื้อเอชไอวีเพิ่ม ผู้หญิงหลายคนไม่สามารถยอมรับสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี และไม่กล้าบอกสถานะผลเลือดกับคู่ของตัวเองได้ ทำให้ถูกทิ้ง ทั้งที่ยังไม่ทราบสาเหตุการติดเชื้อ หลายคนถูกบังคับให้ทำหมัน หลายคนถูกโน้มน้าวทางอ้อมเพื่อไม่ให้มีลูก และหลายครั้งที่ถูกสังคมตีตราว่าเป็นผู้แพร่เชื้อ โครงการ “เสียงและทางเลือก” ของเครือข่ายผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี ประเทศไทย จึงรวมตัวกันเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ เปลี่ยนแปลงพลังภายในเป็นเชิงบวก สร้างความมั่นใจในการเรียนรู้จักตนเอง ยอมรับตนเอง และสามารถจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคู่ได้ รวมทั้งสามารถสื่อสารกับเพื่อนและผู้ให้บริการด้านสุขภาพในการตัดสินใจกำหนดชีวิตตัวเองได้ รวมทั้งผลักดันแนวคิดดังกล่าวให้เกิดเสียงสะท้อนในระดับนโยบาย ภายใต้ประเด็นการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ที่เอื้อต่อผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

Collaborative Action Partnership Project

Target beneficiaries: Highland ethnic minorities such as the Karen and Hmong, and indigenous Thais in virgin watershed areas of Mae Chaem District, Chiang Mai Province Importance of the Program The Mae Chaem Watershed area is the most important watershed in the Northern region. The area encompasses 2,686.57 square kilometers and accounts for 40% of the feed into the Ping River. In addition, the forested area of Mae Chaem is a first-level water source, and parts have been designated as national preserve, especially the Intanon National Park which is a comprehensive eco-system with a wide variety of plants and animals including species of deer, tiger, birds, and trees. The expansion of cash crop cultivation in the recent past – especially corn – has been combined with farming practices that are not sustainable and harm the environment and bio-diversity. There is also encroachment in the protected forest from the clearing areas for more cash crop cultivation. In addition to deforestation, the resulting erosion can lead to landslides, flash floods, reduction in the depth of waterways, and threats to the ecosystem and residents, especially those relying on fish and water products. Strengthening village organizations and networks to protect the watershed and sustainable natural resource management, including rational use of the land and protecting the balance of the eco-system and human settlements is an urgent area of need. The Raks Thai Foundation (RTF) is an NGO working on this, and is helping build community organizations at various levels. RTF tries to strengthen existing organizations to play a stronger role in planning and management in land usage and forestry, while maintaining the balance of the eco-system. RTF creates alternative occupational development in a way that promotes natural conservation such as mixed crop cultivation, sustainable farming, soil and water resource preservation, and income-generating activities to reduce economic pressure on the local residents and thereby reduce the motivation to exploit the forest. Long-term target To protect the ecological balance of the watershed area through collaborative planning and management among community organizations, government agencies, local administrative offices, and local stakeholders.

HIV Prevention in Communities of Northeast Thailand funded by: RCC (RCC-Prevention)

Data from HIV surveillance shows that prevalence has been increasing for some populations due to unsafe sex practices. The newly infected may not be knowledgeable about prevention and the new generation may have new attitudes about heedless sex. Thus, it is important to work more intensively with youth on a continuous basis. Thailand has received on-going support from the Global Fund through the Rolling Continuing Channel : RCC under the Project entitled: Aligning Care and Prevention of HIV/AIDS with Government Decentralization to Achieve Coverage and Impact : ACHIEVED. This Project has the goal of reducing HIV among youth and sustaining safe behavior through integrating prevention into the routine activities of the localities, provinces and central agencies.

ผู้ใหญ่ใจดี

-

มาสเตอร์พีชร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้

-

-

-

บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จัดงาน Roadshow

-

เทส

-

The Sathit Chula (7) Group Created a Golf Competition for Charity

The Sathit Chula (7) Group Created a Golf Competition for Charity

สู้กับธรรมชาติ ด้วยธรรมชาติ

-

แหกตาดูโลกยาเสพติด มุมมองต้องเปลี่ยน

-

งานประกาศผลรางวัลการประกวดออกแบบโปสเตอร์

-

คณะผู้บริหาร มูลนิธิรักษ์ไทย และบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด เข้าพบ ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

-

Central Family Mart Company Worked with Raks Thai to Produce the “Ma Ma-Ma Miao” Fund

Central Family Mart Company Worked with Raks Thai to Produce the “Ma Ma-Ma Miao” Fund

AXA Insurance Company Supported the Construction of System of Weirs for Ban Jam Noi Village, Chiang Mai

AXA Insurance Company Supported the Construction of System of Weirs for Ban Jam Noi Village, Chiang Mai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-