Mr. Supachai Panitchpakdi

“ผมโชคดีมากที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านทั้งหลาย ได้รู้จักงานของมูลนิธิรักษ์ไทยมากยิ่งขึ้น สิ่งที่คุณพร้อมบุญพูดเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือ นอกจากเรื่อง Empowerment ที่ผมมองว่าสำคัญแล้วยังมีเรื่องของ Impact เหมือนในขณะนี้ที่เรากำลังทำในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์โลก 20 ปี ซึ่งสิ่งต่างๆที่มูลนิธิรักษ์ไทยทำนั้น เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทั้งนั้น”

“Prinn” Prinn Panitchpakdi

“วงการการเงินเป็นวงการที่หลายๆคนคิดว่า เป็นวงการที่ดุดัน มุ่งหาแต่กำไร แต่จริงๆแล้ว มุมมองความคิดในเชิงวิเคราะห์เรื่องหุ้น เรื่องการเงิน ความละเอียดอ่อนในการวิเคราะห์ที่เก่งหลายๆเรื่องผู้ชายทำสู้ผู้หญิงไม่ได้”

“Madam Pang”Nuanphan Lamsam

“ในการเป็นผู้หญิง แป้งว่าเราไม่ได้มีศักยภาพหรือประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าผู้ชาย จริงๆแล้วเรา”ต้องการความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน” แล้วสิ่งที่แป้งว่าเราค่อนข้างได้เปรียบนะคะก็คือว่า เรามีความอ่อนหวาน มีความ Sensitive และมีสัญชาตญาณที่ว่องไวกว่าผู้ชาย”

“Tippy”Supornthip Choungrangsee

“ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนร่วม เพราะว่ามันไม่ได้เป็นการช่วยที่ฉาบฉวย แต่เป็นการช่วยอย่างรากลึก เพื่อให้เขาอยู่ได้เอง เพื่อตัวของเขาเอง ด้วยชีวิตของเขาเองและเป็นชีวิตที่มีคุณภาพ”
Recent Comments
    Archives
    Categories